Nadzór inwestorski / Poznań

Zakres działania:

  • nadzory inwestorskie,
  • ekspertyzy budowlane,
  • przeglądy obiektów budowlanych,
  • ekspertyzy mykologiczno - budowlane,
  • kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych,
  • kierowanie robotami budowlanymi,
  • kierowanie budową,
  • doradztwo techniczne,
  • oceny stanu technicznego budynku.

 

Zapraszam do kontaktu:

tel.: (+48) 601 276 810


Architectural project