O firmie / Poznań

Uzyskałam stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Budownictwo" na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na podstawie dysertacji: ,,Biodeterioracja a trwałość elewacji obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu”.

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Należę do Koła nr 40 Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz do Polskiego Związku Mykologów Budownictwa.

 

Zapraszam do kontaktu:

tel.: (+48) 601 276 810


daria-gray